Koučing

Kto je kouč?

Kto je koučovaný?

Čo je koučing?

Kouč je ako šerpa. Sprevádza svojho klienta na ceste k splneniu si svojho sna stáť na vrchole „svojej vysnívanej hory“. Verí svojmu klientovi, rozširuje mu jeho videnie seba samého, pomáha mu objaviť viaceré možnosti a necháva ho, aby si našiel ten svoj vlastný spôsob „lezenia“. Rešpektuje rozhodnutia klienta, berie ho ako seberovného partnera. Je mu jasné, že jeho úlohou je byť maximálne nápomocným partnerom.

Koučovaný je ako horolezec. Najíma si svojho šerpu, aby si spolu s ním mohol splniť svoj sen stáť na vrchole „svojej vysnívanej hory“. Verí svojmu šerpovi, vie že má dostatok skúseností, aby sa v prípade potreby mohol o neho oprieť. Správa sa k šerpovi s úctou a nezatajuje mu aktuálne informácie, ktoré sa počas výstupu objavujú. V prípade núdze zváži šerpove upozornenia a vyberie si pre seba prijateľnú voľbu. Je mu jasné, že si je plne zodpovedný za svoje rozhodnutia.

Koučing je partnerský vzťah medzi koučom a koučovaným, založený na vzájomnej dôvere a rešpekte. Kouč pomáha prostredníctvom svojho aktívneho počúvania a zapojenia intuície, spolu so svojimi schopnosťami a skúsenosťami, koučovanému objaviť:

* čo je jeho cieľom

* ako sa k svojmu cieľu môže dostať

* aký spôsob bude pre neho efektívny

* čo mu môže byť pri dosahovaní cieľa nápomocné

* čo ho môže na tejto ceste brzdiť a ako sa na túto situáciu môže pripraviť.

Kedy je koučing užitočný?

Problémových situácií, v ktorých sa človek môže ocitnúť a potrebuje pomoc kouča, je mnoho. Napríklad: * Ako sa mám vysporiadať s potrebou zmeny, ktorú pociťujem? Ako zistím, aká zmena by to vlastne mala byť? * Ako sa dá správne stanoviť cieľ a ako ho ľahšie a rýchlejšie dosiahnem? * Ako si mám ujasniť priority, určiť ich poradie a naučiť sa s nimi pracovať? * Ako sa zbavím strachu z rozhodovania a z možných chýb? * Akým spôsobom môžem postupne nadobudnúť pocit životnej rovnováhy a sebadôvery? Kto je kouč?Kouč je ako šerpa. Sprevádza svojho klienta na ceste k splneniu si svojho sna stáť na vrchole „svojej vysnívanej hory“. Verí svojmu klientovi, rozširuje mu jeho videnie seba samého, pomáha mu objaviť viaceré možnosti a necháva ho, aby si našiel ten svoj vlastný spôsob „lezenia“. Rešpektuje rozhodnutia klienta, berie ho ako seberovného partnera. Je mu jasné, že jeho úlohou je byť maximálne nápomocným partnerom.

Problémových situácií, v ktorých sa človek môže ocitnúť a potrebuje pomoc kouča, je mnoho. Napríklad:

* Ako sa mám vysporiadať s potrebou zmeny, ktorú pociťujem? Ako zistím, aká zmena by to vlastne mala byť?

* Ako sa dá správne stanoviť cieľ a ako ho ľahšie a rýchlejšie dosiahnem?

* Ako si mám ujasniť priority, určiť ich poradie a naučiť sa s nimi pracovať?

* Ako sa zbavím strachu z rozhodovania a z možných chýb?

* Akým spôsobom môžem postupne nadobudnúť pocit životnej rovnováhy a sebadôvery?