Kto som

web8

Od detstva som usilovný pozorovateľ. Začalo to listami na stromoch a kresbami kvetov z profilu. Pokračovalo sedením v kruhu dospelých a počúvaním ich životných príbehov. A skončilo čítaním životopisov slávnych ľudí – spisovateľov, maliarov a politikov.

Ako dospelá som sa po istých životných situáciách rozhodla vziať osud do svojich rúk a tvoriť si svoj vlastný životný príbeh. Veď predsa „keď sa chcem naučiť plávať, musím skočiť do vody“.

Dôverne poznám pocity ako sú strach, pochybnosti, či smútok z neúspechu. Rovnako známe sú mi však aj odvaha, sebadôvera a radosť z víťazstva. Po mnohých rokoch a mnohých „skokoch“ sa z nás – pocitov a mňa – stali priatelia. Vďaka tomuto priateľstvu som dobrý počúvač.

Viem vycítiť silné a slabé stránky človeka. Viem nájsť spojenia v zdanlivo nesúvisiacich situáciách. A kladiem otázky. A veľmi, naozaj veľmi sa teším, keď vidím v ľudských očiach iskričku radosti po nájdení si svojej vlastnej odpovede – vtedy ďalší kúsok osobnej skladačky zapadne do jej celkového obrazu.